TRUSS mentorschap

Annet Hoexum

TRUSS mentorschap behartigt de persoonlijke belangen van mensen die dit zelf niet (meer) kunnen.

Wanneer iemand zelf niet (meer) in staat is beslissingen te nemen over verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling kan TRUSS mentorschap dit overnemen, altijd zoveel mogelijk samen met de cliënt.

TRUSS mentorschap is werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Voor wie?

TRUSS mentorschap is mentor voor mensen die niet meer in staat zijn hun eigen persoonlijke belangen te behartigen.

Lees verder...

Door wie?

Mijn naam is Annet Hoexum.

Lees verder...

Contact

Annet Hoexum

e-mail:       info@trussmentorschap.nl

telefoon:    06-12359590

Mentorschap

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen.

TRUSS mentorschap kan u ondersteunen bij het aanvragen van mentorschap.

Lees verder...

Kwaliteit en toezicht

TRUSS mentorschap werkt volgens de kwaliteitseisen vastgelegd in de wet en volgens de kwaliteitseisen en gedragscode van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren ( NBPM ).

Lees verder...

Tarieven

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft met ingang van 2015 eenduidige regels vastgesteld voor de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Lees verder...