TRUSS mentorschap

Annet Hoexum

Mentorschap

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of dementie.

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een onder curatele gesteld persoon is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Aanvragen mentorschap

Een verzoek tot mentorschap wordt ingediend bij de kantonrechter in de eigen regio. Dit verzoek kan gedaan worden door onder meer de betrokkene zelf, familieleden of de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

U kunt beschermingsbewind en mentorschap tegelijk aanvragen. U kunt ook eerst bewind en later mentorschap aanvragen of andersom. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kunt u verzoeken om de curatele te wijzigen in bewind en/of mentorschap en andersom.

TRUSS mentorschap kan u ondersteunen bij het aanvragen van mentorschap.