TRUSS mentorschap

Annet Hoexum

Tarieven

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft met ingang van 2015 eenduidige regels vastgesteld voor de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren. Jaarlijks wordt het tarief vastgesteld door de overheid.

Voor een professionele mentor is het tarief in 2020 als volgt:


excl. BTW

Per maand excl. BTW

Standaard tarief, 17 uur per jaar

€ 1153,00

€ 96,08

Beloning mentorschap 18-23 jaar met psychische problemen, 23 uur per jaar

€ 1492,00

€ 124,33

Intake kosten eenmalig

€ 543,00


Verhuizing regelen

€ 339,00


Het mentorschap wordt aangevraagd bij het kantongerecht. De aanvrager betaalt hiervoor griffiekosten aan de rechtbank.

Het mentorschap wordt betaald door de cliënt zelf. Indien de cliënt over onvoldoende middelen beschikt, kan bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente. TRUSS mentorschap kan hierbij ondersteunen.