TRUSS mentorschap

Annet Hoexum

Voor wie?

TRUSS mentorschap is mentor voor mensen die niet meer in staat zijn hun eigen persoonlijke belangen te behartigen, bijvoorbeeld

- mensen met een verstandelijke beperking

- mensen met een (ernstige) meervoudige beperking

- mensen met niet-aangeboren hersenletsel

- mensen met dementie